Data-driven multi-source remote sensing data fusion: progress and challenges
ZHANG Liangpei, HE Jiang, YANG Qianqian, XIAO Yi, YUAN Qiangqiang
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica . 2022, (7): 1317 -1337 .  DOI: 10.11947/j.AGCS.2022.20220171